(na motívy knihy Kate DiCamillo)
hrá: Viktória Sedláková scénografia: Mária Bačová

režijné a výtvarné vedenie: MgA. Katarína Aulitisová, Ing. arch. Markéta Plachá

 stručný obsah predstavenia:
Zajac Eduard je hračkou malého dievčatka menom Abi. Je zahrnutý nekonečnou láskou. Čo mu viac chýba?
Niečo predsa len určite… a tak sa chtiac, či nechtiac ocitá na dobrodružnej ceste. Putuje z rúk do rúk a spoznáva obyčajných ľudí, ktorí sa pre neho stávajú neobyčajnými. Dostane sa až do hlbín mora – na dno seba samého, aby našiel čosi v hĺbke svojho srdca…

 dĺžka predstavenia: 30 minút

– pre deti od 7 rokov a dospelých