Aktivity

Home » Aktivity
Aktivity2022-06-24T14:43:45+02:00

Reštaurovanie kostola

Umiestnenie informačnej tabule

Umiestnenie informačnej tabule na fasáde kostola 20.4.2021 [...]

Kinosála Lexman

Inštalácia teleskopického hľadiska

Meranie akustiky v sále

Turisticko informačné centrum

Bilaterálna spolupráca druhej generácie

Go to Top