Aktivity

Home » Aktivity
Aktivity2022-06-24T14:43:45+02:00

Reštaurovanie kostola

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervika

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervika v dominikánskom kostole [...]

Umiestnenie informačnej tabule

Umiestnenie informačnej tabule na fasáde kostola 20.4.2021 [...]

Kinosála Lexman

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervika

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervika v dominikánskom kostole [...]

Páter Mikuláš Lexmann, OP

Konferencia 27. - 28 máj 2022

Inštalácia teleskopického hľadiska

Turisticko informačné centrum

Príprava sprievodcov

Košice - Dominikánsky kostol

Bilaterálna spolupráca druhej generácie

PRVÝ VZDELÁVACÍ POBYT V NÓRSKU

Košice - Oslo 24. - 29.7.2022

NÁVŠTEVA U NÓRSKEHO PARTNERA

OSLO 22. - 24.6.2022

Go to Top