Projekt: „Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády“ – získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 709 018 EUR € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 125 121 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je obnoviť a revitalizovať kultúrne dedičstvo – Dominikánsky kostol v Košiciach.

V rámci projektu budú zrealizované reštaurátorské práce na západnej strane polygonálneho uzáveru svätyne, na južnej a východnej strane fasády Dominikánskeho kostola v Košiciach. V kultúrnom centre Veritas, ktoré je organickou súčasťou Dominikánskeho kostola, bude obnovené kino.

Kinosála Lexmann bude vybavená moderným hľadiskom a premietacou technikou. Vytvorením turistickej informačnej kancelárie vo Veritase vzniknú vhodné podmienky pre návštevníkov Dominikánskeho kostola a skvalitnené budú služby pre turistov. Turistickí sprievodcovia budú, v spolupráci s partnerom projektu, odborne pripravení a širokej verejnosti sa sprístupní nehmotné kultúrne dedičstvo našich starých rodičov – spoločenský bridž.

Odborné konferencie budú zamerané na život a historický odkaz Jozefa Mikuláša Lexmanna, mediálnu gramotnosť a predchádzanie dezinformáciám. Tieto bude obsahovo a metodicky pripravované v súčinnosti s Nórskym partnerom.

Pre širokú verejnosť budú organizované kultúrno-spoločenské podujatia. Projekt bude podporený širokou publicitou.

Zverejnenie projektovej zmluvy:
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z FM EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5267860/

Povinné zverejňovania