V rámci Festivalu sakrálneho umenia Vás pozývame na koncert, ktorý sa v  Kostole Panny Marię v Košiciach uskutoční dňa 18.9.2021 o 19:30 hod. Na koncerte zaznie aj svetová premiera kantáty hudobného skladateľa Ľuboša Bernátha.

Program:

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum
trúbka: Lukáš Fülöp
organ: František Beer

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur, KV 136
1. Allegro
2. Adante
3. Presto
Sláčikové kvarteto MUCHA QUARTET

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Präludium, Op. 37/2
organ: František Beer

TU ESPETRUS
hudba: Luboš Bernáth
libreto: Tomáš Suchý
rozprávač: Jozef Šiminovič, Štefan Bučko
soprano: Marianna Gelenekyová
tenor: Matúš Šimko
organ: František Beer
trúbka: Lukáš Fülöp

Sláčikové kvarteto MUCHA KVARTET

KOŠICKÉ DYCHOVÉ KVINTETO

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS