Slavomír Hovanec
Dominikásky konvent
Mäsiarska 6
040 01 Košice
Slovensko

+421 904 738 102
ekonomop@gmail.com