Príďte si vychutnať chválovú kapelu Lamačské chvály v piatok 18.11.2022 o 19:00 hod.
O LCH LIVE:
Sme chválova kapela, našou túžbou je prinášať vôňu uctievania a chvály ktorá sa páči Otcovi na akomkoľvek mieste. Tým že sme z celeho Slovenska tak neplánovane tvoríme priateľský prienik niekolkých spoločenstiev do ktorých naše rodiny patria, tvoria, chodia, spolupracujú alebo sympatizujú. Cieľove publikum máme pomerne jasne definované – je to Boh, On jediný je schopný nás počúvať stále. Našou víziou a túžbou sú prorocké chvály, a ich rozrastanie sa všade.
Vstup na podujatie je voľný.
Všetci ste vítaní.