Košická televízia natočila a zverejnila v sérii: Dominanty Košíc, video o reštaurovanej Národnej kultúrnej pamiatke: