04. 03. 2021 boli spustené webové sídlo dominikanigrant.sk, na ktorom vás budeme informovať o všetkých novinkách a priebehu prác na projekte.