Umiestnenie informačnej tabule na fasáde kostola 20.4.2021