Obrazová výstava usporiadaná pre príležitosti konferencie o diele a odkaze pátra Lexmanna.