Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervika v dominikánskom kostole a dominikánskom kultúrnom centre v Košiciach.